Tipplers

Mijn eerste tipplers heb ik aangeschaft begin 2005 bij Wilfried Van Poucke. Het zijn Meredith tipplers. Het meest opvallende aan dit ras is de zwarte kleur, zwarte nagels en bek en naakte oogrand. Deze stam werd gekweekt door Cyriel Meredith (Engeland) en in 1963 geïmporteerd in Nederland door Herman van den Broek. In oorsprong zijn het tipplers van het Sheffield type waarbij andere rassen zijn ingekruist (Manchester, Hughes, …).

In 1971 heeft J. Van Ouwerkerk uit Brasschaat 3 koppels aangeschaft bij de Heer van den Broeck en hiermee meerdere malen het Belgisch record gevestigd tussen 1984 en 1991 (19:25). Wilfried Van Poucke haalde zijn duiven bij J. Van Ouwerkerk begin jaren 90.

Eind 2006 schafte ik mij ook een koppel Sheffields aan bij A.S. Knobbout uit Nederland. Deze lijn bestaat uit rode of gele duiven en ze ogen iets forser dan Merediths. De Nederlandse lijn, met aan de basis de heren Spelt, Van der Wel, KreeftMeijer en van den Broeck, gaat terug tot 1971, met eveneens import uit Engeland met duiven van Sam Billingham en import van Merediths, Hughes en Manchesters.

Het aantal koppels in het kweekhok varieert tussen vier en zes koppels; dit aantal is ruim voldoende voor het hok. Om de zoveel jaar wordt er eens een ander ras bijgehaald; zo is er één koppel gekruist geweest met sheffields van Steven Knobbout. Het gemengd paar beschouw ik als een experiment; ik ben er voorstander van om beide lijnen niet te mengen, maar het belangrijkste criterium blijven de prestaties in de lucht

Boedapester Hoogvliegers

Ja ik kan het niet laten. In augustus 2008 heb ik mij enkele boedapester hoogvliegers aangeschaft. Van Josef Federer (Duitsland - Eching) bekwam ik drie broedparen. Verder bekwam ik nog 7 jonge dieren van Ben Hafmans (Nederland - Nuland).

In tegenstelling tot hun Duitse broertjes hebben de exemplaren van Ben Hafmans naakte poten en een iets langere bek.

4/1/2009: ik heb wat foto's toegevoegd van duivers en duivinnen; in tegenstelling tot andere duivenrassen is het verschil bij een Boedapester iets meer uitgesproken: de kop van de duiver is iets breder, net als de neus, en de bek is korter en dikker. Bij de duivin is de bek iets langer, en de neus is niet zo breed.

Ik heb enkele jaren intensief gevolgen met dit ras maar uiteindelijk ben ik toch terug gekeerd naar één enkel ras (de tippler); het wordt veel te druk op het hok als je beide rassen op de juiste manier wil laten vliegen.

Droppers

Droppers zijn uiteraard geen ras, maar is een verzamelnaam voor duiven die gebruikt worden op tipplers naar beneden te lokken. Het voornaamste kenmerk van een dropper is het feit dat het een levendige duif moet zijn. Veel liefhebbers zweren bij witte duiven omdat dit beter zichtbaar zou zijn. Bij mij hebben droppers alle kleuren van de regenboog. Bij de droppers zitten de volgende rassen:

  • Birmingham rollers
  • Pauwstaarten
  • Canarias (heb ik niet langer)
  • kruisingen tussen tippler en boedapester hoogvlieger
  • kruisingen tussen tippler en pauwstaart
Tags: rassen