Een tippler hok

Wat maakt van een duivenhok een tippler hok? je zou het als volgt kunnen samenvatten:

 • Een apart hok voor droppers
 • Plat dak als landingsplaats
 • Verlichting indien je wil donker trainen
 • Uitwen kooi op het dak
 • meer aparte kitboxen zijn beter dan één grote ruimte

Afmetingen en ruimtes

De situatie die hier wordt geschetst is deze van 2011; ondertussen zijn er een aantal veranderingen aangebracht en die zullen onderwerp zijn van enkele pagina's in de toekomst

Zoals alle duiven hebben tipplers een hok nodig dat voldoet aan diezelfde basisbehoeften: droog, geen tocht, stofvrij en nestgelegenheid; daarnaast is het handig dat men ze kan trainen met droppers en daarom zijn de compartimenten zo ingedeeld dat de droppers tijdens het voeren in contact komen met de vliegduiven.

Het hok is volledig zelf gebouwd en meet 4m X 4m en is 2m10 hoog. Het is geplaatst op houten palen van 30 cm van geïmpregneerd hout (9X9 cm); deze staan deels op een bestaande betonnen sokkel van 10 cm hoogte, deels 50 cm ingegraven en ingebed in zand. Op de verticale steunen liggen vervolgens horizontale balken (9X9cm); daarop worden vertikaal kaders gemonteerd van verschillende breedtes (naargelang de zijde) variërend van 1m20 X 2m10 tot 1m60 X 2m10; deze kaders staan dus op het houten onderstel en zijn onderling langs de zijden vastgeschroefd.

Op het houten kader worden vervolgen de geïmpregneerde "planchetten" genageld (22 mm dik); ik heb geopteerd voor een enkelvoudige wand (zonder isolatie) om te voorkomen dat de tussenwanden ongedierte zouden aantrekken; bovendien stellen tipplers en rollers niet zo hoge eisen. De wanden zijn langs de binnenzijde afgezet met biplex; dit is een ademmend materiaal dat dikwijls als onderdak wordt gebruikt en waardoor alles droog en tochtvrij blijft.

De vloer bestaat uit 18mm WBP-multiplex platen die vastgeschroefd zijn op het basiskader.

De ingang bevindt zich langs de westkant vlakbij de spoetnik; dit vind ik zeer handig om gemakkellijker duiven naar binnen te lokken en in het oog te houden

In de wanden zijn onderaan aan de west- en oostkant meerdere mestkleppen voorzien; het hok ligt juist hoog genoeg om er een kleine kruiwagen onder te zetten en dit is zeer handig bij het opkuisen van het hok. Ook kan ik langs deze mestkleppen het water verversen zodat ik niet met een emmer water door het hok hoef te lopen.

Op het houten kader liggen bovenaan dwarsbalken waarop golfplaten vastgeschroefd zijn; het dak bestaat uit een centrale nok die 16 cm hoger ligt dan de randen, genoeg voor de afwatering; ik heb geopteerd voor een plat dak omdat hierop de droppers rondlopen als de tipplers moeten landen. In het dak zijn enkele doorschijnende golfplaten verwerkt voor de lichtinval; aan de westkant, waar ook de spoetnik hangt, is er een afdak van 50 cm zodat er weinig regen inval is bij westenwind.

De vorm en oriëntatie zijn grotendeels bepaald door de situatie in de tuin; het is volledig vrijstaand en er zijn ramen aan de west- en oostkant; aan de zuidkant staat een boom; aan de noordkant grenst het hok aan open weiland. In totaal kan het theoretisch 30 kweekkoppels herbergen, 60 jongen en 20 droppers, op 16 m2

hok plattegrond
plan van het hok

Het bevat de volgende ruimtes:

 1. de inkom van 1m60 op 1m20
 2. een gang van 90cm op 120 cm met opslag voor voer en materiaal

 3. kweekruimte 1 van 1m60 op 2m40

 4. een buitenvolière van 1m60 op 1m60, niet overdekt
 5. een ruimte voor de droppers van 1m20 op 1m20 met plaats voor 20 duiven

 6. een central ruimte voor de jongen van 1m80 op 1m60 met 60 zitplaatsen
 7. kweekruimte 2 van 1m40 op 2m40

 8. Individuele hokken voor de tipplers in het vliegseizoen

legende bij de tekening

 • 1, 2, 3… ruimtes vermeld hierboven
 • grijs: kweekboxen (grote) en zitplaatsen (kleinere)
 • pijlen: plaatsen waar de duiven naar buiten kunnen
 • deuren: met mussengaas voor ruimtes 2 en 6 en met biplex voor alle andere ruimtes
 • N, W, Z: windrichting (spoetnik aangeduid aan de westkant)

in ruimte 2 wordt het voer gestockeerd in ronde plastieken containers met deksel

De afmetingen (2m40, 2m10...) zijn zo genomen omdat dit de standaard-afmetingen zijn van hout en houten panelen; op die manier wordt het materiaal op de meest efficiente manier verwerkt.

Ventilatie

Onderaan op 10 cm boven de vloer zijn in de zijwanden (ter hoogte van de gangen) gaten geboord van 2 cm diameter; deze zorgen voor een ventilatie van de bodem met het strooisel; bovenaan zijn er tussen de dwarsbalken ruimtes die een ventilatie geven juist onder het dak; ook zijn er bovenaan kleppen voorzien die zomers kunnen worden opgezet indien het te warm zou worden. Met de ventilatie onder en bovenaan wordt het hok stofvrij gehouden en droogt de mest op de bodem vlug op.

Ventilatie kleppen
Ventilatie kleppen
afrastering ventilatie gedeelte
afrastering ventilatie gedeelte
schema ventilatie
schema ventilatie

Droge mest techniek

Voor de volledigheid beschrijf ik hierbij de techniek zoals ik die jaren heb toegepast; tegenwoordig zit alles op roosters

De droge-mest .techniek wordt toegepast op de bodem van de kweekhokken en in het hok van de jongen; dus niet in de broedboxen, daar zitten de duiven op roosters met mestschuiven. Door de paalbouw ontstaat er een goede ventilatie onder het hok waardoor de vloer vlug opdroogt; regelmatig wordt de bodem bedekt met stro waardoor er na een tijd een dikke laag strooisel ontstaat met opgedroogde mest. Dit wordt enkele malen per jaar opgeruimd naargelang de bezetting van het hok. In de winter geeft dit een goede isolatie.

De kweekhokken

De kweekruimtes zijn respectievelijk 1m60 en 1m40 op 2m40. Langs de wanden staan broedboxen, 4 boven elkaar, van telkens 70cm breed, 40cm diep en 45cm hoog; op die manier blijft een middengang vrij, ruim voldoende om er door te wandelen. Alle boxen zijn voorzien van roosters van 2x2cm en mestschuiven van 5cm hoog. Per broedbox zijn er twee mestschuiven naast elkaar, wat het manipuleren vergemakkelijkt. Door de rooster en de mestschuiven zitten de duiven steeds proper en dit vergemakkelijkt enorm het onderhoud van het hok. Elk hok is voorzien van standaard metalen deurtjes zoals ze in België verkrijgbaar zijn in de handel.

Tags: hok