Voeding

De voeding is bepalend voor de prestaties van onze duiven, dit zowel in de kweek als voor het vliegen. Uiteraard is er een groot verschil tussen de voeding van de kweekparen en de voeding van de vliegduiven.

Alle duiven hebben heel het jaar door grit, een piksteen en een pikkoek op basis van klei ter beschikking.

Broedparen

De basis voor een goed kweekseizoen wordt gelegd in de winter; de kweekparen moeten namelijk genoeg reserves aanleggen om eieren te leggen en zich voort te planten. De duiven worden steeds 's avonds gevoerd, één maal per dag. Tijdens de winterperiode krijgen ze genoeg eten zodat er de volgende morgen nog een kleinigheid overblijft.

De kweekperiode vangt aan begin februari. 3 weken voor het samenbrengen van de geslachten wordt een eiwitrijke voeding gegeven (kweekmengeling van Beyers) om de geslachtsdrift te bevorderen. Tijdens gans de kweekperiode krijgen ze voldoende eten, meestal met een extra pot in de broedbox van elk paar als ze jongen hebben.

Na de kweekperiode wordt overgeschakeld op een ruimengeling en worden de geslachten gescheiden. Eens de rui voorbij wordt de ruimengeling afgewisseld met eiwitarm.

Jonge duiven

De jongen duiven krijgen een eiwitrijke voeding tot wanneer ze voor de eerste maal gaan uitvliegen (op 50 dagen), ongeveer 20 à 25 gram zodat alles is opgegeten 10 minuten na het voederen; vanaf 35 dagen worden deze porties afgewisseld met kleinere hoeveelheden voor de trainingen met de droppers en andere signalen.

Eens uitgewend wordt overgeschakeld op een regime met de helft kweekmengeling en de helft eiwitarm (Vandenabeele van Beyers)

de avond voor de trainingen krijgen ze enkel eiwitarm, de helft van een portie om ze hongerig (en gehoorzaam) te houden

Als voorbereiding op de wedstrijden krijgen ze 3 dagen eiwitarm, ongeveer 25 gram per duif.

Supplementen

Uiteraard krijgen ze regelmatig vitamine-supplementen; dit is nodig omdat ze enkel met een graanmengeling niet de nodige vitaminen en spore-elementen opnemen. Verder meng ik ook eens per maand yoghurt door het eten bij wijze van pro-biotica supplement; ook bakkersgist wordt regelmatig toegevoegd: 40 gr. bakkergist oplossen in een kop water en dit mengen tussen het graan enkel uren voor het wordt toegediend; dan is het graan terug droog.