Tipplers

Mijn eerste tipplers heb ik aangeschaft begin 2005 bij Wilfried Van Poucke. Het zijn Meredith tipplers. Het meest opvallende aan dit ras is de zwarte kleur, zwarte nagels en bek en naakte oogrand. Deze stam werd gekweekt door Cyriel Meredith (Engeland) en in 1963 geïmporteerd in Nederland door Herman van den Broek. In oorsprong zijn het tipplers van het Sheffield type waarbij andere rassen zijn ingekruist (Manchester, Hughes, ...). In 1971 heeft J. Van Ouwerkerk uit Brasschaat 3 koppels aangeschaft bij de Heer van den Broeck en hiermee meerdere malen het Belgisch record gevestigd tussen 1984 en 1991 (19:25). Wilfried Van Poucke haalde zijn duiven bij J. Van Ouwerkerk begin jaren 90.

Eind 2006 schafte ik mij ook een koppel Sheffields aan bij A.S. Knobbout uit Nederland. Deze lijn bestaat uit rode of gele duiven en ze ogen iets forser dan Merediths. De Nederlandse lijn, met aan de basis de heren Spelt, Van der Wel, KreeftMeijer en van den Broeck, gaat terug tot 1971, met eveneens import uit Engeland met duiven van Sam Billingham en import van Merediths, Hughes en Manchesters.

Voor het kweekseizoen van 2008 heb ik 6 paar merediths en 1 paar Sheffields; ik heb ook noodgedwongen 1 paar sheffield X Meredith omdat mijn tweede Sheffield duivin begin 2008 overleden is aan legnood. Dit aantal kweekkoppels is ruim voldoende voor mijn hok. Het gemengd paar beschouw ik als een experiment; ik ben er voorstander van om beide lijnen niet te mengen.