De kweek

De kweek vangt aan begin februari en eindigt eind juni; de geslachten worden buiten het kweekseizoen gescheiden ondergebracht.

Tegen eind december worden de duivers in de kweekhokken gezet zonder andere zitplaatsen dan de kweekboxen zelf; hierdoor zijn ze verplicht een kweekbox uit te kiezen en is hun territorium al afgebakend wanneer de duivinnen erbij komen. Begin februari worden de duivinnen erbij gezet; dan zijn de eerste jongen ongeveer 3 maand oud voor de eerste jonge dieren wedstrijd op "long day" (21 juni). Nieuwe paren worden enkele dagen samen opgesloten. Daarna gaat alles vlug; na 10 dagen volgen de eerste eieren; tussen februari en eind juni kunnen op die manier 4 nesten worden grootgebracht; tussen elk nest verloopt ongeveer 35 dagen, waarbij de jongen nog in het nest zitten wannneer de duivin reeds terug eieren aan het leggen is; daarom staat er steeds een tweede nestpan in diezelfde box en in het ideale geval zullen ze deze gebruiken voor het volgende legsel. Op die manier moeten ze hun territorium niet uitbreiden naar een andere kweekbox. Indien ik merk dat ze toch op zoek gaan sluit ik ze enkele dagen op in de kweekbox met de jongen en dan kiezen ze vanzelf de lege nestpan.

Door het feit dat de nesten elkaar zo vlug opvolgen is het al gebeurd dat de jongen niet meer gevoerd worden; dit gebeurt vooral als het ouderpaar een andere kweekbox kiest. Daarom tracht ik ze steeds binnen diezelfde box te houden en sindsdien geeft dit geen problemen meer.